معرفی دانشگاه پیام نور

معرفی دانشگاه پیام نور و طرح آمادگی ارشد فراگیر پیام نور

 

درباره دانشگاه پیام نور

دانشگاه دولتی پیام نور به عنوان بزرگترین شبکه آموزش عالی کشور و چهارمین دانشگاه دنیا با نظام آموزشی مبتنی بر آموزش باز (open university) می باشد. آموزش باز، نظام آموزشی است که با بهره‌گیری از فناوری آموزشی، استفاده از کتاب‌های درسی خود آموز و دانشجو محور در یادگیری، ضرورت حضور دانشجو در کلاس‌های درسی را کاهش می‌دهد.

 

نحوه پذیرش ارشد فراگیر پیام نور و برگزاری طرح آمادگی ارشد فراگیر پیام نور

به داوطلبان اجازه داده می شود تا در رشته انتخابی ترم یک دانشگاه به عنوان متقاضی ثبت نام نمایند و در صورت کسب حد نصاب های علمی و قبولی در آزمون سنجش از دروس ترم یک دانشگاه به دانشجوی رسمی تبدیل وضعیت یافته و ادامه تحصیل داوطلبان در ترم دوم از طریق ارشد فراگیر پیام نور میسر خواهد بود.

 

تفاوت فراگیر و کنکور

متقاضیان در طرح ارشد فراگیر پیام نور از استرس رقابت سنگین به دور بوده و کتب مرجع امتحانی بین ۴ تا ۶ کتاب می‌باشد که در صورت پذیرش به عنوان واحد‌های ترم اول دانشگاه مورد قبول واقع می‌گردد و دانشجو به ترم دوم تحصیلی وارد خواهد شد. این در حالی است که در کنکور سراسری کارشناسی ارشد دانشجویان بایستی منابع متعدد دوره ۴ ساله لیسانس را مطالعه نمایند و پس از قبولی تازه به ترم اول وارد می‌شوند.

 

معرفی دانش پژوهان

دانش پژوهان به عنوان مجری دوره آمادگی طرح ارشد فراگیر پیام نور اقدام به تولید بسته جامع آمادگی طرح کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور جهت دوره مکاتبه ای (غیرحضوری) نموده است. این بسته جامع به روزترین، کاملترین و کیفی ترین منبع موجود در بازار است که موفقیت دانش پذیران را به دنبال دارد.